There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Zithromax

100. výročie narodenia Š. Krištína

15. apríla 2009 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda vo Veľkých Kršteňanoch konala slávnostná svätá omša, pri ktorej sme si pripomenuli 100. výročie narodenia nášho rodáka Štefana Krištína, kňaza Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Spomienková svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol P. Jozef Noga CM, sa konala za účasti kňazov a bohoslovcov Misijnej spoločnosti, rehoľných sestier, príbuzných a rodákov. Spomienková slávnosť pokračovala v miestnom kultúrnom dome pútavou prezentáciou, dokumentujúcou neľahkú životnú cestu nášho rodáka, doplnenú o osobné svedectvá jeho spolubratov, príbuzných i rodákov.

100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína
100. výročie narodenia Š. Krištína