The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Priligy Pharmacy

Deň matiek 2009

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď ona sama je už modlitbou.

Úvodnou básňou z pera velikána slovenskej poézie Milana Rúfusa otvorila Mgr. M. Gašparovičová slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 10. mája 2009 v sále Kultúrneho domu v našej obci. Na znak úcty a vďaky všetkým mamám, starým mamám a babičkám ju pripravila Komisia sociálna, kultúry a mládeže v spolupráci s Obecným úradom Veľké Kršteňany.

Po príhovore starostu obce Mariána Staňa nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom sa najskôr hudobno-slovným pásmom, vyjadrujúcim lásku k matke a domovine, predstavili členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci a po nich už pódium patrilo mladým - deťom z novovzniknutého Klubu detí a mládeže, ktorý pracuje pod vedením Jany Makvovej. V ich podaní zazneli piesne, básne, scénky, tance a vinše, ktorými vyjadrili svoju úprimnú vďaku a obdiv za materinskú lásku a obetavosť nielen tej svojej mame, ale všetkým prítomným matkám. Pri sledovaní ich vystúpenia nejednej mame vyhŕkla z oka slza od dojatia a pocitu šťastia.

Po skončení programu bolo pripravené malé občerstvenie a každá mamička, babička, ale aj prababička dostala krásny kvietok ako symbol vďaky a lásky.

Všetkým mamám želáme veľa zdravia, radosti zo svojich detí a vnúčat a tešíme sa na stretnutie o rok.

Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009
Deň matiek 2009