cash advance loans .
Kamagra Soft Order

Deň matiek 2010


Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť - posedenie v miestnom kultúrnom dome

Prítomných v sále privítala Mgr. Martina Gašparovičová. Poďakovanie všetkým matkám v podobe básne zaznelo v podaní recitátorky Veroniky Makvovej a potom sa všetkým matkám, starým matkám i prababičkám prihovoril starosta obce Mariána Staňo, ktorý poukázal na nezastupiteľnú úlohu matky a rodiny v živote každého človeka.
Darom matkám k ich sviatku bol kultúrny program, v ktorom sa predstavilo duo Sonet z Trenčína. Humorným slovom vyčarili úsmev na tvárach divákov, mnohé známe ľudové piesne si s nimi zanôtilo i publikum, ba niektorých rezké melódie zdvihli zo stoličiek do tanca. Príjemné strávené popoludnie ukončilo posedenie pri dobrom víne.
Všetkým matkám k ich sviatku želáme pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť z deti i vnúčat a veľa slnečných dní, prežiarených láskou ich najbližších.

Program

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala či by do našej obce na podujatia alebo deň matiek nezavítali speváci z Repete a či by sme ich pozvali. Rada by som videla a určite nie len ja aj ostatní ikony ako spevákov Dušana Grúňa, Martina Jakubca a Lýdiu Volejníčkovú. Sledujem ich pravidelne na STV a majú krásne piesne. Myslím že by boli nádherným obohatením nášho programu. Ich program sa volá Repete Návraty a myslím že aj my seniori by sme sa navrátili do mladosti. Ak sa niekto bude mojou otázkou zaoberať budem len rada.
Anna