cash loans .
Buy Cialis No Prescription

Detské športové popoludnie

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Kršteňanoch už dlhoročne patrí k organizáciám, ktoré v obci pravidelne organizujú kultúrne, športové a zábavné podujatia nielen pre deti, ale aj pre ostatných občanov obce.

Aj tento rok po tradičnom fašiangovom karnevale či rozprávkovej ceste, poriadanej k MDD, pozvali hasiči v 15. augustový deň všetky deti na miestne futbalové ihrisko na detské športové popoludnie. Stretli sa tu deti od predškolákov až po starších žiakov, ktoré svoju šikovnosť, zdatnosť, odvahu a športového ducha preukázali v plnení súťažných disciplín, ktoré si pre ne pripravili a ktorými ich zároveň sprevádzali mladí hasiči. Skákanie vo vreci, lezenie po lane, triafanie do terča, hádzanie loptičky do vedra, pomenovanie jednotlivých častí hasičského výstroja či hasičskej výzbroje – to je iba zopár z úloh, ktoré museli súťažiaci, rozdelení do troch vekových kategórií, zvládnuť, aby sa v cieli mohli tešiť zo sladkej odmeny a tí najlepší aj z vecných cien. Po vyhodnotení súťaží program i naďalej pokračoval v športovom duchu, keď si najskôr v priateľskom futbalovom zápase zaspomínali na staré dobré časy starí páni z Veľkých Krštenian a zo Skačian a potom najmä svojimi netradičnými futbalovými dresmi pútali pozornosť na ihrisku miestni mladí hasiči, ktorí si zmerali sily vo vzájomnom zápase s mladými hasičkami. Krásne slnečné počasie, chutný guláš od majstra kuchára pána Zuzulu, úsmevy detí, radosť zo stretnutia s priateľmi, zábava do skorých ranných hodín na diskotéke... Čo dodať? Iba toľko, že krštenianskym hasičom sa podujatie opäť vydarilo.

Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie
Detské športové popoludnie