Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.
Bactrim

Dom smútku v novom

V týchto dňoch Obecný úrad s pracovníkmi, ktorí pracujú na paragraf 54 – ide o projekt na podporu zamestnávania UoZ, konkrétne Juraj Menšík a Ladislav Oravec pracovali na vnútornom skrášlení Domu smútku.

Interiér bol už značne poškodený a preto sme sa rozhodli tieto priestory vymaľovať. Najskôr bolo treba priestor vypratať a následne vyspraviť pukliny a rôzne iné poškodenia. Odbornú prácu a murársku zručnosť predviedol Juraj Menšík a maliarsky grif Ladislav Oravec. Za upratovanie po remeselníkoch sa nemusí hanbiť Danka Kollárová, ktorá je zamestnaná na paragraf 52- ide o podporu zamestnávania.

Všetkým zúčastneným na tejto akcii patrí vďaka za precíznu prácu.