quick loans .
Buy Zithromax In Usa

Fašiangy 2013


Fašiangy - obľúbený čas veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli v minulosti a také sa zachovávajú v redukovanej podobe až do dnešných čias. Aj uplynulý víkend mal v našej obci prívlastok fašiangový.

Po dedine prešiel za spevu sprievod v rôznych fašiangových maskách. Jeho konečnou zastávkou bol miestny kultúrny dom, kde masky zo sprievodu splynuli s tými detskými na detskom karnevale. Keď sa všetci dosýtosti vyšantili a vychutnali si fašiangové dobroty - šišky a fánky - nadišiel čas rozlúčky s milovanou basou. A hoci mladé dievčatá - čoby plačky - vyronili nejednu slzu, že sa končí zábava, farár s miništrantom nekompromisne odslúžili pohrebné obrady a odporúčali basu na dlhý 40-dňový odpočinok, ktorý bude trvať až do Veľkej noci.

Dobre bolo,sranda ale

Dobre bolo,sranda ale najlepsia bola ta smrtka...