Payday Loans In Ohio.
Generic Propecia For Sale

Fitcentrum

V mesiaci august bude otvorené pre verejnosť nové fitcentrum v objekte bývalej Štátnej ľudovej školy v našej obci. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke obce po schválení prevádzkového poriadku na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum

Vstup

Ako sa môžem dostať do fitcentra? Je to už vôbec otovrené?