There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Buy Zithromax In Usa

Hlbinove Kršteňany 2011


21. októbra 2011, v deň 34. výročia úmrtia Pavla Gašparoviča Hlbinu, sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch, rodisku básnika, za účasti netere básnika Ing. Evy Smolinskej, starostu obce Veľké Kršteňany Mariána Staňa, zástupcov Miestnej organizácie Matice slovenskej v Partizánskom, prievidzského a topoľčianskeho kultúrneho centra uskutočnil štvrtý ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Tento slovenský festival poézie, popularizujúci tvorbu básnika Slovenskej katolíckej moderny Pavla Gašparoviča Hlbinu, slovenskú duchovnú poéziu, ako aj básnickú tvorbu ostatných slovenských autorov si už našiel stabilné miesto v rodine recitačných súťaží, o čom svedčí aj fakt, že v toto jesenné predpoludnie sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome zišlo 29 recitátorských talentov zo siedmich základných škôl okresu Partizánske, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória (2. – 4. ročník ZŠ)
2. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)

Víťazmi 4. ročníka v jednotlivých kategóriách sa stali:
1. kategória (2. – 4. ročník ZŠ):
1. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)
2. Radoslava Vanková (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Martina Rybárová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)

2. kategória (5. – 9. ročník ZŠ):
1. Nataly Rosová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
2. Denisa Bezáková (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Miloš Kubica (ZŠ Veľké Uherce)

Porota udelila aj tri čestné uznania za prednes, ktoré v 1. kategórii získali Matúš Beňuška zo ZŠ s MŠ Skačany a Bianka Kristová zo ZŠ Veľké Uherce a v 2. kategórii Kristína Ježová zo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
Starosta obce Veľké Kršteňany Marián Staňo udelil cenu starostu obce Veronike Makvovej zo ZŠ R. Jašíka Partizánske.
Po skončení súťaže si všetci účastníci podujatia prezreli Pamätnú izbu P. G. Hlbinu, situovanú v priestoroch bývalej Štátnej ľudovej školy, ktorú navštevoval aj samotný básnik, kde sa oboznámili s duchovnou i hmotnou pozostalosťou básnika.

I tohtoročný štvrtý ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie potvrdil, že mladí ľudia prejavujú záujem o poéziu a jej interpretáciu. Poďakovanie patrí tým, ktorí sa na podujatí podieľali organizačne: obci Veľké Kršteňany, prievidzskému a topoľčianskemu kultúrnemu centru, Miestnej organizácii Matice slovenskej v Partizánskom, ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch, ale predovšetkým všetkým žiakom, ktorí pod vedením svojich zanietených pedagógov rozvíjajú krásu umeleckého slova, aby sa mohlo naplno rozvinúť tak, ako to bolo v slnečné jesenné dopoludnie na Hlbinových Kršteňanoch.