Getting Payday Loans In California should be thought of many times.
Kamagra Oral Jelly

Hlbinove Kršteňany 2012


Vo Veľkých Kršteňanoch sa 19. októbra 2012 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, a zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch už po piatykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 5. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Počas piatich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo 39 mladých recitátorských talentov zo siedmich základných škôl okresu Partizánske, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Vyhodnotenie 5. ročníka

1. kategória: (2. – 4. ročník ZŠ)
1. Matej Korec (ZŠ Malinovského Partizánske)
2. Laura Beláková (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Martina Rybárová (ZŠ Obuvnícka Partizánske)
Čestné uznanie:
Matúš Beňuška (ZŠ s MŠ Skačany 539)
Natália Sliacka (ZŠ Obuvnícka Partizánske)

2. kategória: (5. – 7. ročník ZŠ)
1. Lucia Lengyelová (ZŠ Veľké Bielice)
2. Kristína Ježová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Paulína Vicenová (ZŠ Veľké Bielice)

3. kategória: (8. – 9. ročník ZŠ)
1. Denisa Bezáková (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
2. Milan Hoďa (ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske)
3. Miroslava Fabianová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Adriana Dragulová (ZŠ Veľké Bielice)
Čestné uznanie:
Daniela Jenisová (ZŠ Malinovského Partizánske)

Cena starostu obce za prednes poézie P. G. Hlbinu:
Romana Králiková (ZŠ s MŠ Skačany 539)

Kroky zúčastnených viedli aj do budovy bývalej Štátnej ľudovej školy, kde sa v Pamätnej izbe P. G. Hlbinu oboznámili s jeho duchovnou i hmotnou pozostalosťou. Medzi účastníkov podujatia zavítal aj starosta obce Bobot Ľubomír Tunega, ktorý sa s nami podelil o svoje spomienky na P. G. Hlbinu, keďže v Bobote bol Hlbina 32 rokov správcom farnosti a tam aj ukončil pred 35 rokmi svoju životnú púť.
Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporili Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske.