unsecured personal loans .
Kamagra Oral Jelly

Hlbinove Kršteňany 2012


Vo Veľkých Kršteňanoch sa 19. októbra 2012 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, a zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch už po piatykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 5. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Počas piatich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo 39 mladých recitátorských talentov zo siedmich základných škôl okresu Partizánske, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Vyhodnotenie 5. ročníka

1. kategória: (2. – 4. ročník ZŠ)
1. Matej Korec (ZŠ Malinovského Partizánske)
2. Laura Beláková (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Martina Rybárová (ZŠ Obuvnícka Partizánske)
Čestné uznanie:
Matúš Beňuška (ZŠ s MŠ Skačany 539)
Natália Sliacka (ZŠ Obuvnícka Partizánske)

2. kategória: (5. – 7. ročník ZŠ)
1. Lucia Lengyelová (ZŠ Veľké Bielice)
2. Kristína Ježová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Paulína Vicenová (ZŠ Veľké Bielice)

3. kategória: (8. – 9. ročník ZŠ)
1. Denisa Bezáková (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
2. Milan Hoďa (ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske)
3. Miroslava Fabianová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Adriana Dragulová (ZŠ Veľké Bielice)
Čestné uznanie:
Daniela Jenisová (ZŠ Malinovského Partizánske)

Cena starostu obce za prednes poézie P. G. Hlbinu:
Romana Králiková (ZŠ s MŠ Skačany 539)

Kroky zúčastnených viedli aj do budovy bývalej Štátnej ľudovej školy, kde sa v Pamätnej izbe P. G. Hlbinu oboznámili s jeho duchovnou i hmotnou pozostalosťou. Medzi účastníkov podujatia zavítal aj starosta obce Bobot Ľubomír Tunega, ktorý sa s nami podelil o svoje spomienky na P. G. Hlbinu, keďže v Bobote bol Hlbina 32 rokov správcom farnosti a tam aj ukončil pred 35 rokmi svoju životnú púť.
Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporili Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske.