Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account.
Viagra

Hlbinove Kršteňany 2013


18. októbra 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch zišlo 42 recitátorov na v poradí už 6. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Vo Veľkých Kršteňanoch sa 18. októbra 2013 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch, ako aj Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom a poslankyne VÚC Trenčín Ing. Ivety Randziakovej už po šiestykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 6. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.
Počas šiestich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo až 42 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl okresu Partizánske a jednej topoľčianskej strednej školy, ktorí sa v štyroch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov. Umeleckú kvalitu prednesu hodnotila odborná porota na čele s predsedom Mgr. art. Marekom Majeským, divadelným, filmovým a dabingovým hercom.
Víťazmi 6. ročníka v jednotlivých kategóriách sa stali:
1. kategória: (2. – 4. ročník ZŠ)
1. Matej Korec (ZŠ Malinovského Partizánske)
2. Nia Vaculčiaková (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Jakub Mekýš (ZŠ Športovcov Veľké Bielice)
Čestné uznanie:
Natália Hrdá (ZŠ Malinovského Partizánske)

2. kategória: (5. – 7. ročník ZŠ)
1. Martina Rybárová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
2. Lucia Lengyelová (ZŠ Veľké Bielice)
3. Kristína Ježová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)

3. kategória: (8. – 9. ročník ZŠ)
1. Denis Javořík (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
2. Michaela Čápová (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Veronika Olšová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Adriana Dragulová (ZŠ Veľké Bielice)

Čestné uznanie:
Milan Hoďa (ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske)
Cena starostu obce za najlepší prednes poézie P. G. Hlbinu:
Martina Rybárová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)

Kroky zúčastnených viedli aj do budovy bývalej Štátnej ľudovej školy, kde sa v Pamätnej izbe P. G. Hlbinu oboznámili s jeho duchovnou i hmotnou pozostalosťou. Príjemným prekvapením bola prítomnosť Mareka Majeského, ktorý ako predseda poroty pozitívne zhodnotil úroveň vypočutých prednesov a i napriek popoludňajším pracovným povinnostiam v divadle zotrval medzi nami, odpovedal na zvedavé otázky a – samozrejme - nechýbalo ani fotografovanie a autogramiáda.
Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske. Poďakovanie patrí i členkám ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch za prípravu občerstvenia.