cash advance online .
Buy Cheap Kamagra Online

Hlbinove Kršteňany 2014


Vo Veľkých Kršteňanoch sa 17. októbra 2014 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej z Partizánskeho a Chynorian, ako aj Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi už po siedmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 7. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Počas siedmich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo 39 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl regiónu, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Vyhodnotenie 7. ročníka

I. kategória (2. – 4. roč.)
1. Mária-Kristína Janžová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
2. Nia Vaculčiaková (ZŠ s MŠ Horná Ves)
3. Samuel Beňuška (ZŠ R. Jašíka Partizánske)

II. kategória (5. – 7. roč.)
1. Annamária Mikulová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
2. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)
3. Johanna Fialová (ZŠ Športovcov Partizánske)
Adela Beniaková (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)

III. kategória (8. – 9. roč.)
1. Lenka Baranová (ZŠ Športovcov Partizánske)
2. Kristína Ježová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
3. Linda Lukáčová (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)
Samuel Letavay (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena starostu obce za najlepší prednes básne Pavla Gašparovičoa Hlbinu:
Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena Matice slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika:
Natália Hrdá (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)

Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporili Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske. Poďakovanie patrí i členkám ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch za prípravu občerstvenia.