cash advance loans .
Buy Cialis Europe

MDD 2010


Aj napriek nepriaznivému počasiu sme sviatok všetkých detí oslávili v športovom duchu. Spálňa sa premenila na veľké detské ihrisko, plné stanovíšť s pripravenými súťažnými disciplínami. Za šikovnosť a slnenie úloh každý dostal sladkú odmenu.