unsecured personal loans .
Cialis Super Force

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Nového roka poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Nový rok je síce pre všetkých zvýraznený údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas pohľadu späť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom, ako aj tie dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná naša obec počas uplynulého obdobia prekonávala prekážky súvisiace hlavne s vyvolanou krízou. Aj keď príjmy z podielových daní klesali a v nastávajúcom roku bude príjem značne nižší, potešili sme sa z úspechu pri vybavovaní nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU.

Aj pre nastávajúci rok sa črtajú možnosti hlavne cez dotačnú politiku, ako sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nám pomôžu zveľaďovať našu obec a zvýšiť úroveň kvality života v nej. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty, tolerancie a pomoci.

Želám a prajem Vám preto viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia a hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Ešte raz všetko dobré v roku 2010.

Ďakujem.

Marián Staňo
starosta obce