Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Buy Cialis Super Active Online

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Nového roka poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Nový rok je síce pre všetkých zvýraznený údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas pohľadu späť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom, ako aj tie dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná naša obec počas uplynulého obdobia prekonávala prekážky súvisiace hlavne s vyvolanou krízou. Aj keď príjmy z podielových daní klesali a v nastávajúcom roku bude príjem značne nižší, potešili sme sa z úspechu pri vybavovaní nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU.

Aj pre nastávajúci rok sa črtajú možnosti hlavne cez dotačnú politiku, ako sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nám pomôžu zveľaďovať našu obec a zvýšiť úroveň kvality života v nej. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty, tolerancie a pomoci.

Želám a prajem Vám preto viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia a hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Ešte raz všetko dobré v roku 2010.

Ďakujem.

Marián Staňo
starosta obce