Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Zithromax 500mg Price

Otvorená hodina v ZŠ 2011


27. januára sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Navštívili svojich kamarátov prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa v škole za polrok už naučili a čo pekné čaká aj predškolákov, keď od septembra zasadnú doškolských lavíc.