There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Diprolene

Otvorená hodina v ZŠ 2011


27. januára sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Navštívili svojich kamarátov prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa v škole za polrok už naučili a čo pekné čaká aj predškolákov, keď od septembra zasadnú doškolských lavíc.