The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen.
Buy Levitra Online

Posedenie pod jedličkou

Štvrtá adventná nedeľa bola v našej obci sviatočnejšou než tie ostatné. Niesla sa v znamení Posedenia pod jedličkou – podujatia, na ktoré do kultúrneho domu pozvali všetkých občanov obce členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.

V programe sa najskôr predstavili tí najmenší – deti z tunajšej materskej školy pod vedením pani učiteľky Olšanskej navodili vianočnú atmosféru svojím pásmom básní, piesní i scénkou o putovaní troch kráľov.
Po nich sa na pódiu začal odvíjať staroveký biblický príbeh o putovaní Jozefa a Márie do Betlehema, narodení Ježiša i príchodu troch kráľov pokloniť sa Božiemu dieťatku. Biblické postavy ožili v podaní našich dôchodcov, ktorí si na svoje vystúpenie pripravili i krásne kostýmy. Po predstavení v ich podaní zazneli pri vianočnom stromčeku lahodné tóny vianočných piesní a kolied. Možno preto, že znejú len raz v roku, sú pre nás také neopakovateľné a rozozvučia v našich srdciach vzácne zvončeky šťastia...
Príjemné predvianočné posedenie pokračovalo i ďalej pri vianočnej kapustnici, medovníkoch, oblátkach i dobrom víne.
Pôsobivá výzdoba, piesne, kostýmy, vôňa vianočných dobrôt i vyzdobený stromček pripomenuli čaro Vianoc a všetkých prítomných utvrdili názore, že nielen v čase Vianoc by sme mali zapaľovať svetlá, nielen v čase Vianoc by sme mali roztopiť ľady našich sŕdc.
Veď sviatky lásky trvajú stále.

Otvorenie podujatia - M. Staňo, M. Kopálová
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ - Timea Jankulová
Vystúpenie detí z MŠ - Samuel Beňuška
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ - Vladimír Straka
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ - Kristína Kmeťová
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ - Lucia Straková
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ
Vystúpenie detí z MŠ - Lucas Hlaváč
E. Kopálová
Vystúpenie členov ZO JDS - E. Oravcová, A. Valentová
Vystúpenie členov ZO JDS - E. Oravcová, A. Valentová, M. Kopálová
Vystúpenie členov ZO JDS
Ježiš a Mária v podaní manželov Pavla a Heleny Menšíkovcov
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS
A. Kopál
J. Kopál, P. Menšík
Vystúpenie členov ZO JDS
Vystúpenie členov ZO JDS