The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems.
Online Cialis Soft

Rozlúčka s predškolákmi 2010


29. jún bol pre nás deň slávnostný. Nielenže sme ukončili školský rok, ale zároveň sme sa aj rozlúčili s desiatimi predškolákmi, ktorí absolvovali predprimárne vzdelávanie. Ako doklad o absolvovaní tohto stupňa vzdelania dostali osvedčenie i rozprávkovú knihu, ktorá im bude pripomínať krásne chvíle detstva, strávené v materskej škole.