Payday Loans California.
Cheap Zithromax 500mg

Rozprávková cesta 2009

V 20. júnové popoludnie pripravila miestna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru pre všetky deti z obce pri príležitosti ich sviatku - Medzinárodného dňa detí - Rozprávkovú cestu. Všetci zúčastnení sa v kultúrnom dome ocitli v čarovnej ríši rozprávok, kde sa mohli stretnúť s princom a princeznou, šašom, trpaslíkmi a inými postavičkami. Ukážky s rozprávok si nacvičili deti z Klubu mládeže a mladí hasiči. Podujatie bolo oživené aj piesňami, básňami a tancom. Hasiči deti odmenili balíčkami sladkostí, dospelí si mohlo pochutiť sa guláši a všetci sa dosýta vyšantili na diskotéke.

Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009
Rozprávková cesta 2009