In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.
Viagra Super Force

Úcta k starším 2009

Október má prívlastok Mesiac úcty k starším, preto si práve v tomto jesennom čase viac ako inokedy uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas a pripisuje nám hodiny, dni, mesiace a roky, nepýtajúc sa na náš názor. A preto práve v tomto období si osobitne uctievame a prejavujeme lásku a vďaku našim starším spoluobčanom.

V 25. októbrové popoludnie sa stretlo viac ako 60 našich starších spoluobčanov v miestnom kultúrnom dome na kultúrno–spoločenskom posedení, ktoré pre nich pripravila Komisia sociálna, kultúry a mládeže pri miestnom obecnom úrade. Po príhovore starostu obce Mariána Staňa sa v kultúrnom programe predstavili deti z miestnej materskej školy a Klubu detí a mládeže. Potom už na pódium zavítali členovia ZO JDS v našej obci, ktorí svojimi piesňami, tancom a humorným slovom v podaní Antona Hlaváča a Jána Kopála vyčarili úsmev na tvári publika. Po chutnej večeri, pohári dobrého vína a sladkom zákusku sa všetci rozišli do svojich domovov v nádeji, že o rok sa opäť všetci stretnú na podobnom podujatí.

Našim starším spoluobčanom želáme, nech je jeseň ich života slnečná, prežiarená láskou a vďačnosťou tých najbližších, plná duševných i telesných síl, pevného zdravia a Božieho požehnania.

Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z MŠ Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké Kršteňany
Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké Kršteňany
Vystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany
Vystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany
Vystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany
Vystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany
Vystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany