There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy Dosage

Úcta k starším 2011


Každoročne v októbri, keď sa príroda odeje do pestrofarebných jesenných šiat, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

I tento rok v 15. októbrový deň pripravila Komisia kultúry, mládeže a športu pri OcÚ Veľké Kršteňany kultúrno - spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorom sa zišlo 50 pozvaných občanov. Prihovoril sa im starosta obce Marián Staňo, ktorý prítomným vyslovil poďakovanie za odvedenú prácu a poprial veľa zdravia do ďalších rokov života.
Spestrením krásneho stretnutia bolo vystúpenie detí z Materskej školy vo Veľkých Kršteňanoch, ktoré si pre svojich starkých pripravili pásmo básní a piesní. Potom ich na pódiu vystriedalo hudobné zoskupenie. Ich zmes piesní, popretkávaná humorným slovom Ladislava Juríka, vyčarila úsmev na tvárach publika.
Po chutnej večeri a družnej debate sa všetci rozišli do svojich domovov s nádejou, že o rok sa v dobrom zdraví zídu zas.