There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Get Propecia

Úcta k starším 2012


Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

13. októbra 2012 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila Komisia sociálna, kultúry a športu pri OcÚ vo Veľkých Kršteňanoch pre svojich starších spoluobčanov kultúrno-spoločnské posedenie. Symbolickú kytičku básní im uvili vnúčatá a v kultúrnom programe sa predstavili členovia Spevokolu Brodzany pod vedením Gréty Švercelovej. V ich podaní zazneli operné árie i ľudové piesne, ktoré vrátili našich starších spoluobčanov do čias ich mladosti. Aj keď im už na dvere zaklopala jeseň života, želáme im, nech je pokojná a plná plodov ich celoživotnej práce.