The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers.
Cheap Priligy Usa

Úcta k starším 2014


Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

25. októbra 2014 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila Komisia sociálna, kultúry a športu pri OcÚ vo Veľkých Kršteňanoch pre svojich starších spoluobčanov kultúrno-spoločenské posedenie. Symbolickú kytičku básní a piesní im uvili vnúčatá a v kultúrnom programe sa predstavili členovia hudobnej skupiny Rytmus z neďalekých Oslian. Melódie ich rezkých piesní si spolu s nimi zanôtili i naši spoluobčania, ktorých sa v kultúrnom dome v slnečné jesenné popoludnie zišlo vyše 50. Mnohí z nich dokonca prijali pozvanie i na tanečný parket a rezko si zatancovali.
Aj keď im už na dvere zaklopala jeseň života, želáme im, nech je pokojná, radostná a plná plodov ich celoživotnej práce.