There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Viagra Gold Canada

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Vladimír Kopál, 49 r., živnostník, Veľké Kršteňany č. 197, SMER-SD
 2. Jana Makvová, 52 r., účtovníčka, Veľké Kršteňany č. 123, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Igor Beňuška, Ing., 39 r., dôchodca, Veľké Kršteňany č. 74, SMER-SD
 2. Miroslav Hlaváč, 29 r., robotník, Veľké Kršteňany č. 192, SNS
 3. Peter Hlaváč, 38 r., robotník, Veľké Kršteňany č. 143, SNS
 4. Martina Hodálová, Mgr., 37 r., učiteľka, Veľké Kršteňany č. 184, SNS
 5. Pavel Krcho, 62 r., dôchodca, Veľké Kršteňany č. 195, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 6. Marta Krištínová, 61 r., dôchodkyňa, Veľké Kršteňany č.10, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 7. Pavol Magdolen, Mgr., 29 r., SZČO, Veľké Kršteňany č. 154, SMER-SD
 8. Vladimír Majtánik, 51 r., ŽSR, Veľké Kršteňany č. 209, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 9. Michal Makva, Ing., 29 r., konštruktér, Veľké Kršteňany č. 123, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 10. Ivan Menšík, 48 r., vodič, Veľké Kršteňany č. 122, SMER-SD
 11. Stanislav Sliacky, 46 r., SZČO, Veľké Kršteňany č. 126, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 12. Jozef Straka, 32 r., SZČO, Veľké Kršteňany č. 57, SMER-SD
 13. Vladimír Straka, Mgr., 45 r., údržbár, Veľké Kršteňany č. 60, SMER-SD
 14. Mariana Straková, 59 r., učiteľka, Veľké Kršteňany č. 111, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 15. Eva Velšicová, 49 r., vedúca ŠJ, Veľké Kršteňany č. 18, KDH, SIEŤ, NOVA, SDKÚ-DS
 16. Vladimír Zuzula, 37 r., kuchár, Veľké Kršteňany č. 180, SMER-SD

Vo Veľkých Kršteňanoch
Dátum: 9.10.2014

Mgr. Erika Lauková
predseda volebnej komisie