To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.
Levitra Cost

Vynášanie Moreny 2010


Jedným zo starých zvykov na prelome zimy a jari patrí vynášanie Mareny - drevenej figúry, oblečenej v ženských šatách, ktorá je symbolom zimy. Naši škôlkari sa za spevu a tanca rozlúčili so zimou a privítali nastupujúcu jar.