The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Prescription Viagra

Výročná členská schôdza DHZ 2012


17.novembra 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2012.

Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti za uplynulý rok, správou o hospodárení a taktiež schválili plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2013. V kultúrnom programe sa predstavili členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.