unsecured loans .
Female Viagra

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 497
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 316
Počet odovzdaných obálok 316
Počet platných hlasov do obec.zastupiteľstva 305
Počet platných hlasov pre starostu obce 305
Počet zúčastnených voličov v % 63,58

Počet platných hlasov pre starostu obce

Vladimír Kopál 179 hlasov
Jana Makvová 126 hlasov

Počet platných hlasov pre poslancov obecného zastupiteľstva:

Pavel Krcho 149 hlasov
Igor Beňuška, Ing. 138 hlasov
Jozef Straka 136 hlasov
Vladimír Straka, Mgr. 134 hlasov
Ivan Menšík 128 hlasov
Eva Velšicová 116 hlasov
Peter Hlaváč 88 hlasov
Vladimír Zuzula 88 hlasov
Miroslav Hlaváč 87 hlasov
Vladimír Majtánik 82 hlasov
Michal Makva, Ing. 79 hlasov
Marta Krištínová 77 hlasov
Martina Hodálová, Mgr. 75 hlasov
Pavol Magdolen, Mgr. 56 hlasov
Mariana Straková 48 hlasov
Stanislav Sliacky 31 hlasov