Getting Payday Loans In California should be thought of many times.
Kamagra Oral Jelly

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Uznesenie č. 1-2010

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany zo dňa 12. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

  1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce.
  2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov, voľbu predsedov a členov komisií.
  3. Návrh na určenie mesačného platu starostu.
  4. Návrh na doplnenie komisií.

Výročná členská schôdza DHZ 2010

20. novembra 2010 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ. Správa o činnosti v roku 2010, správa o hospodárení za rok 2010, plán hlavných úloh na rok 2011.

Hlbinove Kršteňany 2010

Hlbinove Kršteňany 2010Hlbinove Kršteňany 2010Hlbinove Kršteňany 2010

„Bol dieťa prostej len rodiny,
časom však umením vynikol
kňaz Pavel – ozdoba dediny –
slávnym stal sa básnikom.“

Slovami básne Ako hviezdy... z pera rodáka Ivana Halušku, napísanej pri príležitosti tohtoročných osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Kršteňany, otvorila v 22. októbrový deň Mgr. Martina Gašparovičová za účasti netere Pavla Gašparoviča Hlbinu Ing. Evy Smolinskej, starostu obce Veľké Kršteňany Mariána Staňa a zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch v miestnom Kultúrnom dome tretí ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

 

Úcta k starším 2010

Stalo sa už tradíciou, že keď po slnečnom lete preberá vládu nostalgická jeseň, pripravuje Komisia sociálna, kultúry a mládeže pri OcÚ vo Veľkých Kršteňanoch kultúrno – spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Výsledky hlasovania v referende 2010 v okrsku Veľké Kršteňany

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 493
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 102
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 102
Percentuálna účasť občanov v referende: 20,69%

Detské športové popoludnie 2010

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch ani tento rok nezabudli na prázdninujúce deti a v 14. augustové popoludnie ich pozvali na miestne futbalové ihrisko na už tradičné podujatie, ktoré nesie názov Detské športové popoludnie.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - posvätenie kríža


Ukončením štvordňových osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola slávnostná svätá omša, ktorá sa konala v Kostole sv. Cyrila a Metoda v deň sviatku patrónov chrámu - 5. júla.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - slávnostná akadémia, predstavenie monografie, tanečná zábava


V nedeľu pokračovali oslavy v znamení kultúrneho programu, ktorý sa začal popoludní slávnostnou akadémiou pod názvom Veľké Kršteňany v zrkadle času.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - deň druhý


Oslavy 700. výročia obce pokračovali v sobotu, 3. júla, na futbalovom ihrisku futbalovými zápasmi, súťažami pre deti, ukážkami z činnosti DHZ a vystúpením hudobnej skupiny Lazy Bones a Barbary Dubinovej. Posedenie pri chutnom guláši a pečených rybách ukončila diskotéka a opekačka.

Syndikovať obsah