California Payday Loans.
Cheap Kamagra

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - slávnostná akadémia, predstavenie monografie, tanečná zábava


V nedeľu pokračovali oslavy v znamení kultúrneho programu, ktorý sa začal popoludní slávnostnou akadémiou pod názvom Veľké Kršteňany v zrkadle času.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - deň druhý


Oslavy 700. výročia obce pokračovali v sobotu, 3. júla, na futbalovom ihrisku futbalovými zápasmi, súťažami pre deti, ukážkami z činnosti DHZ a vystúpením hudobnej skupiny Lazy Bones a Barbary Dubinovej. Posedenie pri chutnom guláši a pečených rybách ukončila diskotéka a opekačka.

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci


1. deň osláv: sadenie pamätnej lipy, slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva s oceňovaním.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum udalosti: 
2. júl 2010

Obec Veľké Kršteňany Vás pozýva na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa budú konať v dňoch 2. - 5. júla 2010.

Program osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

Výsledky volieb do Národnej rady SR zo dňa 12. júna 2010 vo volebnom okrsku Veľké Kršteňany

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 493
Počet odovzdaných obálok 308
Účasť voličov vo voľbách 62,47%
Počet odovzdaných hlasov 307
Počet platne odovzdaných hlasov 302
Počet neplatných hlasov 5

Okresné kolo previerky pripravenosti DHZ 2010 vo Veľkých Kršteňanoch

Okresný výbor a Okresný výcvikový štáb pri OV DPO v Partizánskom uskutočnil dňa 23. mája 2010 na futbalovom štadióne TJ Veľké Kršteňany okresné kolo previerky pripravenosti DHZ.

Deň matiek 2010


Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť - posedenie v miestnom kultúrnom dome

Stavanie mája 2010


V príjemný predmájový podvečer ožili v našej obci staré tradície stavania májov. História sadenia májov siaha až do antického obdobia. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

Monografia - fotodokumentácia

Prosíme všetkých občanov, ktorí vo svojich rodinných archívoch disponujú fotografiami, resp. rôznymi inými písomnými pamiatkami, dokumentujúcimi život občanov obce v minulosti a majú záujem ich uverejniť v pripravovanej monografii obce, aby ich do 14.4. priniesli na obecný úrad.

Veľká noc 2010

Veľká noc 2010 Korbáč, vodu, kraslíc moc nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želáme Vám k sviatku jari.
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky!

Syndikovať obsah