There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Zithromax

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Stavanie mája 2010


V príjemný predmájový podvečer ožili v našej obci staré tradície stavania májov. História sadenia májov siaha až do antického obdobia. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

Monografia - fotodokumentácia

Prosíme všetkých občanov, ktorí vo svojich rodinných archívoch disponujú fotografiami, resp. rôznymi inými písomnými pamiatkami, dokumentujúcimi život občanov obce v minulosti a majú záujem ich uverejniť v pripravovanej monografii obce, aby ich do 14.4. priniesli na obecný úrad.

Veľká noc 2010

Veľká noc 2010 Korbáč, vodu, kraslíc moc nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želáme Vám k sviatku jari.
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky!

Stimulácia trhu práce v obci Veľké Kršteňany

Výzva na predloženie ponuky.

Karneval 2010


Fašiangy – obdobie prelomu medzi zimou a jarou - čas zábavy, veselosti, radosti, hodovania.

Zimná radosť na sánkach v Solcoch

Tento rok je k nám pani Zima mimoriadne štedrá. Keďže nás obdarila bohatou snehovou prikrývkou, mohli členovia miestnej organizácie DHZ usporiadať i tento rok už tradičné sánkarské preteky, a tak sa za zimnými radovánkami na kopec pri poľovníckej chate v lokalite Solce v šiesty februárový deň vybrali nielen domáci Veľkokršteňanci - od tých najmenších až po skôr narodených, ale aj obyvatelia okolitých obcí i Partizánskeho.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Nového roka poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Posedenie pod jedličkou

Vystúpenie detí z MŠVystúpenie členov ZO JDS

Štvrtá adventná nedeľa bola v našej obci sviatočnejšou než tie ostatné. Niesla sa v znamení Posedenia pod jedličkou – podujatia, na ktoré do kultúrneho domu pozvali všetkých občanov obce členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.

Vianočné blahoželanie

Veselé Vianoce

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku
nech vás vedie v každom kroku.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku!

Syndikovať obsah