personal loan .
Kamagra Soft Cheap

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Stimulácia trhu práce v obci Veľké Kršteňany

Výzva na predloženie ponuky.

Karneval 2010


Fašiangy – obdobie prelomu medzi zimou a jarou - čas zábavy, veselosti, radosti, hodovania.

Zimná radosť na sánkach v Solcoch

Tento rok je k nám pani Zima mimoriadne štedrá. Keďže nás obdarila bohatou snehovou prikrývkou, mohli členovia miestnej organizácie DHZ usporiadať i tento rok už tradičné sánkarské preteky, a tak sa za zimnými radovánkami na kopec pri poľovníckej chate v lokalite Solce v šiesty februárový deň vybrali nielen domáci Veľkokršteňanci - od tých najmenších až po skôr narodených, ale aj obyvatelia okolitých obcí i Partizánskeho.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Nového roka poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Posedenie pod jedličkou

Vystúpenie detí z MŠVystúpenie členov ZO JDS

Štvrtá adventná nedeľa bola v našej obci sviatočnejšou než tie ostatné. Niesla sa v znamení Posedenia pod jedličkou – podujatia, na ktoré do kultúrneho domu pozvali všetkých občanov obce členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.

Vianočné blahoželanie

Veselé Vianoce

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku
nech vás vedie v každom kroku.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku!

Mikuláš v materskej škole

V 18. chladný decembrový deň zavítal medzi deti našej materskej školy po dlhej púti snehom a ľadom Mikuláš.

Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Jeden obyčajný jesenný deň v materskej škole

Syndikovať obsah