online cash advance .
Deltasone

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Mikuláš v materskej škole

V 18. chladný decembrový deň zavítal medzi deti našej materskej školy po dlhej púti snehom a ľadom Mikuláš.

Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Jeden obyčajný jesenný deň v materskej škole

Spomienková akadémia pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku

Rodina HaluškovcovKultúrny program ZO JDSZ osobných vecí M. Halušku

V 22. novembrové nedeľné popoludnie sa obyvatelia obce Veľké Kršteňany i príbuzní z rodiny Haluškovcov stretli v miestnom kultúrnom dome na slávnostnej spomienkovej akadémii pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku – dlhoročného riaditeľa a učiteľa bývalej ľudovej školy.

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

Vážený občan,

Ste obyvateľom regiónu okresu Partizánske, ktorého 21 obcí a to: Bošany, Veľké Kršteňany, Žabokreky nad Nitrou, Nadlice, Skačany, Malé Kršteňany, Klátová Nová Ves, Nedanovce, Brodzany, Veľké Uherce, Chynorany, Kolačno, Hradište, Malé Uherce, Ješkova Ves, Veľký Klíž, Livinské Opatovce, Krásno, Livina, Turčianky, Pažiť patrí do Občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie – pod Tríbečom, ktoré rozvíja svoju činnosť v našom regióne od 29.10.2007.

Návšteva divadelného predstavenia

13. slnečné jesenné októbrové popoludnie si spríjemnilo 30 občanov našej obce návštevou divadelného predstavenia Na skle maľované na Novej scéne v Bratislave.

Úcta k starším 2009

Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké KršteňanyVystúpenie detí z MŠ Veľké KršteňanyVystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany

Október má prívlastok Mesiac úcty k starším, preto si práve v tomto jesennom čase viac ako inokedy uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas a pripisuje nám hodiny, dni, mesiace a roky, nepýtajúc sa na náš názor. A preto práve v tomto období si osobitne uctievame a prejavujeme lásku a vďaku našim starším spoluobčanom.

Zhodnotenie jesennej časti futbalovej súťaže

Skončila sa jesenná časť futbalovej súťaže II. triedy okresu Partizánske. Naši futbalisti v nej skončili na dobrom treťom mieste so stratou 15 bodov na prvé Nedanovce a 5 bodov na druhé Malé Bielice.

Hlbinove Kršteňany 2009

Hlbinove Kršteňany 2009Hlbinove Kršteňany 2009Hlbinove Kršteňany 2009

Vo Veľkých Kršteňanoch opäť ožila Hlbinova poézia

Obyvatelia Veľkých Krštenian si po roku opäť uctili pamiatku svojho významného rodáka – kňaza a básnika, vedúcej osobnosti Slovenskej katolíckej moderny – Pavla Gašparoviča Hlbinu, keď v kultúrnom dome v jeho rodisku v 9. októbrový deň privítali takmer 60 mladých recitátorských talentov zo škôl z Partizánskeho.

 

Detské športové popoludnie

Detské športové popoludnieDetské športové popoludnieDetské športové popoludnie

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Kršteňanoch už dlhoročne patrí k organizáciám, ktoré v obci pravidelne organizujú kultúrne, športové a zábavné podujatia nielen pre deti, ale aj pre ostatných občanov obce.

Syndikovať obsah