Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans.
Generic Viagra Super Active

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Zápisnica zo zasadnutia subjektov URBÁR Veľké Kršteňany

Zápisnica zo zasadnutia subjektov URBÁR Veľké Kršteňany

Oznam - Prídelová pozemkové spoločenstvo

Prídelová pozemkové spoločenstvo oznamuje občanom, že dáva drevo do 1.5.2015.

Informácie na č.t. 0918305294

Pavel Straka

Pozvánka Urbár, Prídelová

Pozvánka Urbár, Prídelová

Referendum 2015 - výsledky

Výsledky v okrsku č. 1 Veľké Kršteňany
Počet zapísaných v zozname voličov: 481
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 131
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 131
Počet platných hlasovacích lístkov: 130
Neplatný hlasovací lístok: 1
Účasť oprávnených občanov: 27,23%

Otázka č. 1:
ÁNO: 125
NIE: 4

Otázka č. 2:
ÁNO: 120
NIE: 8

Otázka č. 3:
ÁNO: 116
NIE: 11

Mgr. Martina Hodálová
predseda okrskovej komisie pre referendum

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 497
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 316
Počet odovzdaných obálok 316
Počet platných hlasov do obec.zastupiteľstva 305
Počet platných hlasov pre starostu obce 305
Počet zúčastnených voličov v % 63,58

Počet platných hlasov pre starostu obce

Vladimír Kopál 179 hlasov

Úcta k starším 2014


Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Hlbinove Kršteňany 2014


Vo Veľkých Kršteňanoch sa 17. októbra 2014 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej z Partizánskeho a Chynorian, ako aj Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi už po siedmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 7. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala nasledujúcich kandidátov.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Syndikovať obsah