Payday Loans In Ohio.
Generic Zithromax

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Posedenie pod jedličkou 2011


Sobotné popoludnie pred štvrtou adventnou nedeľou sa nieslo v znamení prichádzajúcich Vianoc.Členovia ZO JDS na Slovensku v našej obci pozvali všetkých spoluobčanov na posedenie pod jedličkou.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

Výročná členská schôdza DHZ 2011


26. novembra 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2011.

Oznam - doplnok ÚP Partizánske

Mesto Partizánske zabezpečuje doplnok č. 2 územného plánu sídelného útvaru mesta Partizánske – doplnenie verejnoprospešných stavieb.

Predmetom tohto doplnku je doplnenie verejnoprospešných stavieb o tri ďalšie stavby verejnoprospešnej technickej vybavenosti – protipovodňovej ochrany mesta v mestských častiach Návojovce, Malé Bielice a Veľké Bielice.

Oznámenie o tomto strategickom dokumente sa nachádza v priestoroch obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch. Do oznámenia možno nahliadnuť počas pracovnej doby do 13. 12. 2011.

Hlbinove Kršteňany 2011


21. októbra 2011, v deň 34. výročia úmrtia Pavla Gašparoviča Hlbinu, sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch, rodisku básnika, za účasti netere básnika Ing. Evy Smolinskej, starostu obce Veľké Kršteňany Mariána Staňa, zástupcov Miestnej organizácie Matice slovenskej v Partizánskom, prievidzského a topoľčianskeho kultúrneho centra uskutočnil štvrtý ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Úcta k starším 2011


Každoročne v októbri, keď sa príroda odeje do pestrofarebných jesenných šiat, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Detské športové popoludnie 2011


13. augusta sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil jubilejný 20. ročník Detského športového popoludnia.

Čerpanie rozpočtu 2011 - 1. polrok

Čerpanie rozpočtu obce Veľké Kršteňany za prvý polrok 2011.

Dožinky 2011


Napriek ťažkému životu boli naši predkovia spoločenskí a veselí. Zabávali sa nielen pri bežnej práci, ale aj pri rôznych príležitostiach. Medzi takéto oslavy patrili aj dožinky – slávnosti ukončenia žatvy. Ukončenie žatevných prác a starodávne zvyky, ktoré sú s nimi späté, sme si v piaty augustový deň pripomenuli aj vo Veľkých Kršteňanoch.

Územný plán obce - textová časť

Územný plán obce textová časť

Syndikovať obsah