There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cialis Daily Generic

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

Výročná členská schôdza DHZ 2011


26. novembra 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2011.

Oznam - doplnok ÚP Partizánske

Mesto Partizánske zabezpečuje doplnok č. 2 územného plánu sídelného útvaru mesta Partizánske – doplnenie verejnoprospešných stavieb.

Predmetom tohto doplnku je doplnenie verejnoprospešných stavieb o tri ďalšie stavby verejnoprospešnej technickej vybavenosti – protipovodňovej ochrany mesta v mestských častiach Návojovce, Malé Bielice a Veľké Bielice.

Oznámenie o tomto strategickom dokumente sa nachádza v priestoroch obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch. Do oznámenia možno nahliadnuť počas pracovnej doby do 13. 12. 2011.

Hlbinove Kršteňany 2011


21. októbra 2011, v deň 34. výročia úmrtia Pavla Gašparoviča Hlbinu, sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch, rodisku básnika, za účasti netere básnika Ing. Evy Smolinskej, starostu obce Veľké Kršteňany Mariána Staňa, zástupcov Miestnej organizácie Matice slovenskej v Partizánskom, prievidzského a topoľčianskeho kultúrneho centra uskutočnil štvrtý ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Úcta k starším 2011


Každoročne v októbri, keď sa príroda odeje do pestrofarebných jesenných šiat, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Detské športové popoludnie 2011


13. augusta sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil jubilejný 20. ročník Detského športového popoludnia.

Čerpanie rozpočtu 2011 - 1. polrok

Čerpanie rozpočtu obce Veľké Kršteňany za prvý polrok 2011.

Dožinky 2011


Napriek ťažkému životu boli naši predkovia spoločenskí a veselí. Zabávali sa nielen pri bežnej práci, ale aj pri rôznych príležitostiach. Medzi takéto oslavy patrili aj dožinky – slávnosti ukončenia žatvy. Ukončenie žatevných prác a starodávne zvyky, ktoré sú s nimi späté, sme si v piaty augustový deň pripomenuli aj vo Veľkých Kršteňanoch.

Územný plán obce - textová časť

Územný plán obce textová časť

Registratúrny plán

Registratúrny plán Obecného úradu Veľké Kršteňany

Syndikovať obsah