installment loans .
Amoxil

Farnosť

Hospodárenie v Kostole sv. Cyrila a Metoda vo Veľkých Kršteňanoch

Prehľad neuhradených výdavkov - viď priložený súbor.

Púť do Šaštína

Dátum udalosti: 
15. september 2010

Farský úrad Malé Kršteňany poriada dňa 15. septembra 2010 púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína.

Farnosť

Kostol Cyrila a Metoda

Farnosť: Malé Kršteňany
Filiálka: Veľké Kršteňany
Adresa: 958 03 Malé Kršteňany
Telefón: 038 748 50 66 (ďalšie kontakty)
Chrám: Farský kostol Narodenia Panny Márie (1340)
Správca: Mgr. Ján Salík

Syndikovať obsah