Payday Loans In Ohio.
Proscar Cheap

Materská škola

Otvorená hodina v ZŠ 2011


27. januára sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Navštívili svojich kamarátov prvákov, ktorí im ukázali, čo všetko sa v škole za polrok už naučili a čo pekné čaká aj predškolákov, keď od septembra zasadnú doškolských lavíc.

Mikuláš 2010


V decembri k nám zavítal Mikuláš s plným košom darčekov. Pred jeho príchodom sme si škôlku pekne vyzdobili. Pomohli nám aj naši rodičia.

Výchovný koncert 2010


Na výchovnom koncerte sme si zaspievali, zatancovali i precvičili nadobudnuté poznatky. Prežili sme predpoludnie plné zábavy.

Šarkaniáda 2010


V jeden slnečný jesenný deň sme si na neďalekej stráni púšťali pestrofarebné šarkany.

Rozlúčka s predškolákmi 2010


29. jún bol pre nás deň slávnostný. Nielenže sme ukončili školský rok, ale zároveň sme sa aj rozlúčili s desiatimi predškolákmi, ktorí absolvovali predprimárne vzdelávanie. Ako doklad o absolvovaní tohto stupňa vzdelania dostali osvedčenie i rozprávkovú knihu, ktorá im bude pripomínať krásne chvíle detstva, strávené v materskej škole.

Deň matiek 2010


Pri príležitosti Dňa matiek sme pripravili pre všetky mamičky v naše škôlke besiedku. Ako darček sme im pripravili kyticu básničiek, pesničiek a tance.

Výlet do Bojníc 2010


Na konci školského roka sme sa vybrali na výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO, povozili sa na autíčkach a odniesli si veľa príjemných zážitkov.

MDD 2010


Aj napriek nepriaznivému počasiu sme sviatok všetkých detí oslávili v športovom duchu. Spálňa sa premenila na veľké detské ihrisko, plné stanovíšť s pripravenými súťažnými disciplínami. Za šikovnosť a slnenie úloh každý dostal sladkú odmenu.

Vynášanie Moreny 2010


Jedným zo starých zvykov na prelome zimy a jari patrí vynášanie Mareny - drevenej figúry, oblečenej v ženských šatách, ktorá je symbolom zimy. Naši škôlkari sa za spevu a tanca rozlúčili so zimou a privítali nastupujúcu jar.

Veľkonočné tvorivé dielne 2010


Fotogaléria.

Syndikovať obsah