payday loan .
Levitra No Prescription

Kultúra

Hlbinove Kršteňany 2016 - pozvánka

Dátum udalosti: 
21. október 2016

Dňa 21. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch s finančnou podporou Matice slovenskej uskutoční 9. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese Hlbinove Kršteňany.

Hlbinove Kršteňany 2015


23. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch zišlo 42 recitátorov na v poradí už 8. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Prezentácia nášho rodáka aj vo vysielaní Mestskej televízie Partizánske

V posledný júlový týždeň navštívili našu obec redaktori Mestskej televízie v Partizánskom. Predmetom ich záujmu sa stal náš vzácny rodák Pavel Gašparovič Hlbina.

Úcta k starším 2014


Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Hlbinove Kršteňany 2014


Vo Veľkých Kršteňanoch sa 17. októbra 2014 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej z Partizánskeho a Chynorian, ako aj Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi už po siedmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny - i ostatných slovenských básnikov na 7. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Úcta k starším 2013


Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Je to čas aspoň na pár chvíľ spomaliť rýchle tempo života, pristaviť sa pri našich blízkych, starých rodičoch, pozdraviť ich, pohladiť po vráskavých rukách, vypočuť a oceniť ich múdre rady.

Hlbinove Kršteňany 2013 - pozvánka, súťažný poriadok

Obec Veľké Kršteňany, Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske,
Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pozývajú na VI. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany, Veľké Kršteňany 18. október 2013.

Úcta k starším 2012


Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Karneval 2012


Sála veľkokrštenianskeho Kultúrneho domu sa v jedenáste februárové popoludnie premenila na veľkú rozprávkovú krajinu. Členovia DHZ pozvali všetky deti na karneval.

Hlbinove Kršteňany 2011


21. októbra 2011, v deň 34. výročia úmrtia Pavla Gašparoviča Hlbinu, sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch, rodisku básnika, za účasti netere básnika Ing. Evy Smolinskej, starostu obce Veľké Kršteňany Mariána Staňa, zástupcov Miestnej organizácie Matice slovenskej v Partizánskom, prievidzského a topoľčianskeho kultúrneho centra uskutočnil štvrtý ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Syndikovať obsah