installment loans .
Zithromax 250mg

Ostatné

Katarínska Zábava 25.11.2017

Dátum udalosti: 
25. november 2017
katarinska

Fašiangy 2012


Fašiangy boli od nepamäti na dedinách ponímané ako symbol veselosti, zábavy, pitia a hodovania. Aby bolo veselo počas tohoročných Fašiangov aj vo Veľkých Kršteňanoch, o to sa postarali členovia miestnych organizácií DHZ a JDS.

Návšteva divadelného predstavenia

13. slnečné jesenné októbrové popoludnie si spríjemnilo 30 občanov našej obce návštevou divadelného predstavenia Na skle maľované na Novej scéne v Bratislave.

Úcta k starším 2009

Vystúpenie detí z Klubu detí a mládeže Veľké KršteňanyVystúpenie detí z MŠ Veľké KršteňanyVystúpenie členov ZO JDS Veľké Kršteňany

Október má prívlastok Mesiac úcty k starším, preto si práve v tomto jesennom čase viac ako inokedy uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas a pripisuje nám hodiny, dni, mesiace a roky, nepýtajúc sa na náš názor. A preto práve v tomto období si osobitne uctievame a prejavujeme lásku a vďaku našim starším spoluobčanom.

Detské športové popoludnie

Detské športové popoludnieDetské športové popoludnieDetské športové popoludnie

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Kršteňanoch už dlhoročne patrí k organizáciám, ktoré v obci pravidelne organizujú kultúrne, športové a zábavné podujatia nielen pre deti, ale aj pre ostatných občanov obce.

100. výročie narodenia Š. Krištína

100. výročie narodenia Š. Krištína100. výročie narodenia Š. Krištína100. výročie narodenia Š. Krištína

15. apríla 2009 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda vo Veľkých Kršteňanoch konala slávnostná svätá omša, pri ktorej sme si pripomenuli 100. výročie narodenia nášho rodáka Štefana Krištína, kňaza Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Hasičská oslava

Hasičská oslavaHasičská oslavaHasičská oslava

Naši hasiči usporiadali oslavu.

Syndikovať obsah