unsecured loans .
Cialis Super Active

Kultúra

Úcta k starším 2011


Každoročne v októbri, keď sa príroda odeje do pestrofarebných jesenných šiat, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Hlbinove Kršteňany 2011 - pozvánka

Dátum udalosti: 
21. október 2011

Pozývame Vás na štvrtý ročník súťaže v prednese poézie Hlbinove Kršteňany, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2011. Bližšie informácie k súťaži nájdete tu.

Úcta k starším 2010

Stalo sa už tradíciou, že keď po slnečnom lete preberá vládu nostalgická jeseň, pripravuje Komisia sociálna, kultúry a mládeže pri OcÚ vo Veľkých Kršteňanoch kultúrno – spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - posvätenie kríža


Ukončením štvordňových osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola slávnostná svätá omša, ktorá sa konala v Kostole sv. Cyrila a Metoda v deň sviatku patrónov chrámu - 5. júla.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci - slávnostná akadémia, predstavenie monografie, tanečná zábava


V nedeľu pokračovali oslavy v znamení kultúrneho programu, ktorý sa začal popoludní slávnostnou akadémiou pod názvom Veľké Kršteňany v zrkadle času.

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum udalosti: 
2. júl 2010

Obec Veľké Kršteňany Vás pozýva na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa budú konať v dňoch 2. - 5. júla 2010.

Program osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

Kúsok miesta v mojom srdci... literárna a výtvarná súťaž pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum udalosti: 
9. jún 2010

Obec Veľké Kršteňany pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž o Cenu starostu obce pod názvom Kúsok miesta v mojom srdci...

Deň matiek 2010


Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť - posedenie v miestnom kultúrnom dome

Stavanie mája 2010


V príjemný predmájový podvečer ožili v našej obci staré tradície stavania májov. História sadenia májov siaha až do antického obdobia. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

Karneval 2010


Fašiangy – obdobie prelomu medzi zimou a jarou - čas zábavy, veselosti, radosti, hodovania.

Syndikovať obsah