Getting California Loans Online should be thought of many times.
Temovate

Organizácia a kontakty

Starosta obce:

Vladimír Kopál
Tel., fax: 038/7485 138
Mobil: 0908594223, 0904606230
E-mail: ,

Obecný úrad

Veľké Kršteňany č. 157
958 03 Partizánske 3
IČO: 00311278

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 7:00 - 12:00

Obecné zastupiteľstvo:

 1. Mgr. Vladimír Straka - zástupca starostu
 2. Pavel Krcho
 3. Eva Velšicová
 4. Peter Hlaváč
 5. Jozef Straka
 6. Ivan Menšík
 7. Ing. Igor Beňuška

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

 • Komisia stavebného poriadku a životného prostredia

  Jozef Straka - predseda komisie

 • Komisia kultúry, mládeže a športu

  Ing. Igor Beňuška - predseda komisie

 • Komisia na ochranu verejného poriadku

  Pavel Krcho - predseda komisie

 • Komisia o konflikte záujmu

  Mgr. Vladimír Straka - predseda komisie

 • Komisia ekonomická

  Eva Velšicová - predseda komisie