The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems.
Viagra Online No Prescription

Detské športové popoludnie 2010

Dátum udalosti: 
14. august 2010

Dobrovoľný hasičsky zbor Veľké Kršteňany Vás pozýva na detské šporové popoludnie, ktoré sa začne 14. augusta 2010 (sobota)o 14,30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.

Program:

  • súťaže pre deti,
  • futbalové zápasy:
    • starí páni Veľké Kršteňany - starí páni Skačany
    • hasiči - hasičky,
  • diskotéka.

O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vás!