payday advance .
Zovirax Cheap

Divadelné predstavenie súboru Uherčan

Dátum udalosti: 
13. marec 2010

Obec Veľké Kršteňany pozýva dňa 13. marca 2010 všetkých občanov na divadelné predstavenie súboru Uherčan z Veľkých Uheriec pod názvom Aká bolesť, taká medicína. Začiatok prestavenia je o 17,00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Tešíme sa na Vašu účasť!