The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Xifaxan

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum udalosti: 
2. júl 2010

Obec Veľké Kršteňany Vás pozýva na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa budú konať v dňoch 2. - 5. júla 2010.

Program osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

 • Piatok 2.7.2010
  • 16,45 - Sadenie pamätnej lipy pri OcÚ
  • 17,00 - Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva – Kultúrny dom Veľké Kršteňany
 • Sobota 3.7.2010 - Futbalové ihrisko TJ Slovan Veľké Kršteňany
  • 14,00 – 15,30 - Futbalový zápas Starí páni Veľké Kršteňany – Starí páni Tempo Partizánske
  • 16,30 – 18,15 - TJ Slovan Veľké Kršteňany - Tempo Partizánske
  • Prestávka medzi zápasmi:
   1. ukážky z činnosti DHZ
   2. súťaže pre deti
  • 19,00 – 20,00 - Vystúpenie hudobnej skupiny LAZY BONES
  • 20,00 – 21,00 - Vystúpenie Barbary Dubinovej
  • 21,00 - Country večer s folkovou skupinou Folktón z Partizánskeho, vatra, diskotéka
   Občerstvenie: guláš, pečené ryby
 • Nedeľa 4.7.2010 - Kultúrny dom Veľké Kršteňany
  • 14,00 - Veľké Kršteňany v zrkadle času
   1. Slávnostná akadémia spojená s predstavením monografie obce
   2. Kultúrny program – vystúpenie hudobnej skupiny Amadeo s ľudovým rozprávačom strýcom Izidorom
  • 20,00 - Spoločenská tanečná zábava s hudobnou skupinou Amadeo – vstupné 8,- € (v cene vstupenky večera, káva, 0,5 l vína)
   Predpredaj vstupeniek: OcÚ Veľké Kršteňany, 038/7485138
 • Pondelok 5.7.2010
  • 10,30 - Kostol sv. Cyrila a Metoda Veľké Kršteňany slávnostná sv. omša s posvätením kríža

Monografia

Dovoľte mi, aby som zareagovala na všetky komentáre, ktoré sa týkajú toho, čo malo a nemalo, resp. kto mal a kto nemal byť spomenutý v danej monografii. Na príprave monografie sme aktívne pracovali rok. Mali sme k dispozícii podklady (čo sa týka histórie), ktoré spracoval prof. Kollár na základe dostupných prameňov. Možno ani mnohí neviete, ale spracovať dejiny obce nebolo vôbec jednoduché, keďže nejestvuje kronika obce. Pán profesor spracoval históriu do roku 1980, viac písomných podkladov nemal, ale dal nám odporúčanie, ako máme pokračovať. Sama som oslovila ľudí, aby mi dodali v písomnej forme záznamy po r. 1980. Žiaľ, do dnešného dňa sa mi žiadne písomné záznamy do rúk nedostali. Viackrát sme oslovili spoluobčanov či už osobne, formou miestneho rozhlasu, webstránky, oznamu na obchode atď, aby nám poskytli či už fotografie alebo iné materiály, ktoré by mohli tvoriť súčasť dejín obce. Na naše výzvy zareagovalo iba pár ľudí, ktorých môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. V podstate väčšina sa k tomu postavila alibisticky - možno sa obávali napísať pravdu a klamať sa im tiež nechcelo, veď vieme, že obdobie socializmu bolo dosť rozporuplné. Nezostávalo nám teda nič iné, iba zalistovať vo svojich spomienkach a napísať to, na čo sme si pamätali. Pred zadaním textu do tlače som sama konzultovala text monografie s jedným VŠ profesorom, autorom mnohých publikácií, ktorý mi dokonca odporučil, aby sme do monografie ani nedávali veci z posledných rokov, ale aby sme sa skôr zamerali na najstaršie dejiny. Ja som nedala na jeho radu a radšej som posunula do tlače všetko, čo sa nám podarilo získať. Našťastie....
K tým cigánom iba toľko: Ukážte mi, kto je tu cigán. Ja sa naozaj neodvážim nikoho v tejto obci nazvať cigánom, ja poznám iba slušných, pracovitých ľudí, neznášam rasovú a etnickú segregáciu.
Predpokladala som, že po boji bude každý generálom, každý bude mať zaujímavejšie fotografie, staršie dokumenty, ďalšie informácie, ale už je neskoro. Ak sa Vám podarí vybaviť dotáciu na ďalšiu monografiu, nech sa páči, dajte dokopy texty a môžete ju vydať. Uvidíte, že nič nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá a že nie každý je schopný také niečo zostaviť.
V každom prípade ďakujem všetkým, ktorí sa na príprave monografie podieľali: tým, ktorí obetovali svoj voľný čas, svoje schopnosti bez nároku na finančnú odmenu, aby mohlo uzrieť svetlo sveta takéto dielo. Je to krásna kniha, ktorej hodnota sa ocení až po čase.
Som šťastná, že som sa mohla podieľať na jej príprave a odhaliť tak aspoň sčasti mladej generácii dedičstvo našich otcov.
Mgr. Martina Gašparovičová
Ešte raz srdečná vďaka všetkým za skvelú prácu!!!

Kniha o V. Kršteňanoch

Dostala sa mi do rúk kniha o obci Veľké Kršteňany. Ešte som ju celú nepreštudoval, ale čo som postrehol, že v tejto knihe ktorú neviem, kto pripravoval sú spomenutí skoro všetci starostovia obce, ktorí sa vystriedali vo funkciách predsedov a starostov obce. Až na jedno meno / predsedu MNV/ ktorý vykonával funkciu predsedu MNV obce dve volebné obdobia a za tieto roky si myslím sa tiež urobilo veľa užitočnej práce, čo sa týka zveľaďovania obce. Zaslúžil by si aspoň jednu vetu v tejto knihe. Dúfam, že po prečítaní môjho komentáru sa vám meno tohto rodáka z Veľkých Krštenian obnoví vo vašich myšlienkach.

Kedže som sa podieľal na

Kedže som sa podieľal na príprave knihy, mrzí ma, že anonymný komentátor z 3.7.2010 sa nepodieľal na príprave knihy. Aj jeho názor by bol prispel ku koncipovaní knihy a možno aj k jej skvalitneniu.

Práve preto, čo je napísané v tomto príspevku a z toho, čo sám viem, si myslím, že práve v tomto prípade asi existoval trochu problém, čo napísať. Každá osoba je posudzovaná komplexne a nielen z hľadiska vybraných pozitívnych príspevkov. Niekedy je lepšie zvoliť formu, ktorú sme zvolili, ako napísať všetko, pretože to by sa zase mohlo dotyčného dotknúť, aj keby išlo o pravdu, ktorá by opisovalo určité konanie dotyčného v minulosti, hlavne keď nešlo zrovna o pozitívne veci.

Ak sa nemýlim, dotyčný pán predsa ocenený Pamätným listom, Plaketou a aj knihu dostal skôr, ako ostatní občania. Opakujem však, ak sa bude v budúcnosti robiť dotlač alebo nové vydanie, nič Ti nebráni sa zapojiť do príprav.

Môže mi niekto povedať kto je

Môže mi niekto povedať kto je Martin Spišiak ? Ja som Kršteňanec a nepoznám toto meno. A to poznám už dlhé generácie ľudí v Kršteňanoch.
Neviem ani kde by som ho mal zaradiť. A prečo sa on podieľal na príprave takej dôležitej knihy, ktorá ma vystihovať celú históriu obce, čiže asi by tam mali byť spomenuté všetky dôležité udalosti a mená. Ja som sa tam napr. vôbec nedočítal o krštenianskych cigáňoch , ktorí odpradávna patrili k obci. Možno som a k tomu ešte nedopracoval.
Niektorí z nich boli dlhé roky poslancami. Ale je to asi tým, že cigáni asi tiež nič dobrého nespravili tak to tam asi nemohlo byť.

Nuž, asi máte výpadky pamäti

Nuž, asi máte výpadky pamäti alebo nie ste až taký pozorný. Čo Vám bránilo zapojiť sa do práce na oslavách a publikácií ? Mimochodom ku mne, som od roku 2006 poslancom obecného zastupiteľstva. Na rozdiel od Vás som sa predstavil a za svoje meno sa nehanbím.

Ja nebývam v Kršteňanoch už

Ja nebývam v Kršteňanoch už dlhé roky, preto som sa chcel spýtať kto je p. Martin Spišiak. Neviem prečo ste hneď reagovali tak podráždene. Mne určite nejde o to meno, na ktoré ste vy poslali odpoveď a myslím si, že vy nemáte žiadne morálne právo ani nikoho hodnotiť/aj keď je fakt, že aspoň jednou vetou by to malo byť spomenuté/, ale sú tu aj ďalšie mená , ktoré tam chýbajú. Aj, keď už nejaké výpadky pamäti mám, ale spomenul som si, že napr.
prečo tam nie je spomenutý p. Pavol Obert, ktorý myslím si tiež pracoval ako predseda MNV, pani Mária Staňová,neodmysliteľne patrila k obci, roky rokúce pracovala na MNV a za iných podmienok aké sú teraz, rómska komunita atď. Ale to sú veci, ktoré vy p. Martin Spišiak nemôžte poznať a ani sa nemôžete podpisovať pod takéto veci, keďže ste poslancom len od roku 2006. To je strašne krátka doba na to, aby ste vy mohli robiť nejaké dejiny obce. Ďakujem a predstaviť sa prídem osobne, ani ja sa nehanbím za svoje meno.

Pán Pavol Obert, ak myslíme

Pán Pavol Obert, ak myslíme toho istého, bol ocenený Pamätným listom a plaketou tak, ako aj všetci starostovia, pretože každý prispel svojou mierou k rozvoju obce. Čo sa týka cigáňov, aj ja poznám v Kršteňanoch prevažnú väčšinu ako slušných a poctivých a naviac aj pracovitých. K otázke výberu ešte raz pripomínam, mohli ste navrhnúť aj osoby, ktoré spomínate, nič Vám nebránilo a preto Vaša kritika neobstojí. Ja by som mohol protežovať aj moju svokru( dnes už nebohú ) alebo svokra, ktorí tiež urobili pre občanov mnoho. Nenájde sa snáď jeden jediný, ktorému by svokra boľačky neviazal obväzom. A svokor bol za socíku, v čase výstvby kultúrneho domu či škôlky poslancom. Viem si však predstaviť tie cholerické reakcie, pravdepodobne aj Vašu.

Ak však reagujete cez internet alebo máte rodinu či známych v Kršteňanoch, mali ste včas možnosť sa do príprav zapojiť a preto opakujem, Vaša kritika neobstojí.

Aj menej je niekedy viac.

Aj menej je niekedy viac.