Payday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.
Zenegra

Stavanie mája 2010

Dátum udalosti: 
30. apríl 2010
Obec Veľké Kršteňany a Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany Vás srdečne pozývajú na stavanie mája, ktoré sa začína 30. apríla 2010 o 18,30 hod. pred budovou OcÚ. V programe sa predstavie členovia miestnej ZO JDS na Slovensku. Po skončení vystúpenia sa bude konať diskotéka v kultúrnom dome. O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vašu účasť!