Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online.
Priligy Australia

Iné úradné dokumenty

Návrh rozpočtu 2017

Dodávateľské faktúry k 16.11.2017

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

Návrh kontrolnej činnosti

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce Veľké Kršteňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.

Pracovné stretnutie pri riešení problému aplikácie digestátu

Zápisnica z pracovného stretnutia vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa: 15.05.2017, pri riešení problému <em>aplikácie digestátu</em> v
katastri obce Veľké Kršteňany.

Zmluva - audít

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Syndikovať obsah