Payday Loans In Michigan.
Online Synthroid

Iné úradné dokumenty

Rozpočet na rok 2018

Dodávateľské faktúry k 19.12.2017

Návrh rozpočtu 2017

Dodávateľské faktúry k 16.11.2017

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

Návrh kontrolnej činnosti

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce Veľké Kršteňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.

Syndikovať obsah