Payday Loans In Illinois.
Zithromax 500mg Price

Iné úradné dokumenty

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

Návrh kontrolnej činnosti

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 12.10.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Dodávateľské faktúry k 8.6.2017

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce Veľké Kršteňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.

Pracovné stretnutie pri riešení problému aplikácie digestátu

Zápisnica z pracovného stretnutia vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa: 15.05.2017, pri riešení problému <em>aplikácie digestátu</em> v
katastri obce Veľké Kršteňany.

Zmluva - audít

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy ZRUŠENÉ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.


Obec Veľké Kršteňany, ako zriaďovateľ Materskej školy Veľké Kršteňany oznamuje, že vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Kršteňanoch, zverejnené na stránke obce 21.04.2017, je v avizovanom termíne zrušené. Nové výberové konanie bude zverejnené obvyklým spôsobom.

Syndikovať obsah