Do you need Missouri Loans Online as soon as possible?
Viagra 25mg

Iné úradné dokumenty

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000

Vývoz komunálneho odpadu

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Veľké Kršteňany

Syndikovať obsah