There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cialis Black Cheap

Iné úradné dokumenty

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy ZRUŠENÉ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.


Obec Veľké Kršteňany, ako zriaďovateľ Materskej školy Veľké Kršteňany oznamuje, že vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Kršteňanoch, zverejnené na stránke obce 21.04.2017, je v avizovanom termíne zrušené. Nové výberové konanie bude zverejnené obvyklým spôsobom.

Dodávateľské faktúry k 12.4.2017

Dodávateľské faktúry k 12.4.2017

Hasičská zbrojnica - zmluva o dielo

Hasičská zbrojnica - zmluva o dielo.

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

Dodávateľské faktúry k 9.3.2017

Dodávateľské faktúry k 9.3.2017

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zmluvy o dotácie

Zmluvy o dotácie

Dodávateľské faktúry k 31.12.2016

Dodávateľské faktúry k 31.12.2016

Zmluva o poskytovaní dotácie DHZ

Zmluva o poskytovaní dotácie DHZ.

Syndikovať obsah