There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Amoxil

Iné úradné dokumenty

Pracovné stretnutie pri riešení problému aplikácie digestátu

Zápisnica z pracovného stretnutia vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa: 15.05.2017, pri riešení problému <em>aplikácie digestátu</em> v
katastri obce Veľké Kršteňany.

Zmluva - audít

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Dodávateľské faktúry k 11.5.2017

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy ZRUŠENÉ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.


Obec Veľké Kršteňany, ako zriaďovateľ Materskej školy Veľké Kršteňany oznamuje, že vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Kršteňanoch, zverejnené na stránke obce 21.04.2017, je v avizovanom termíne zrušené. Nové výberové konanie bude zverejnené obvyklým spôsobom.

Dodávateľské faktúry k 12.4.2017

Dodávateľské faktúry k 12.4.2017

Hasičská zbrojnica - zmluva o dielo

Hasičská zbrojnica - zmluva o dielo.

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

Dodávateľské faktúry k 9.3.2017

Dodávateľské faktúry k 9.3.2017

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zmluvy o dotácie

Zmluvy o dotácie

Syndikovať obsah