There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Suhagra

Iné úradné dokumenty

Rozpočet na roky 2017-2019

Schválený rozpočet na roky 2017-2019.

Dodatky zmlúv - Technické služby

Dodatky zmlúv - Technické služby

Zamestnávateľské zmluvy

Zamestnávateľské zmluvy

Dodávateľské faktúry k 14.12.2016

Dodávateľské faktúry k 14.12.2016

Program 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Program 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Krsteňanoch konaného dňa 15.12.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu obce Veľké Kršteňany na rok 2017

Dodávateľské faktúry k 9.11.2016

Dodávateľské faktúry k 9.11.2016

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službáach zamestnanosti a o zmenej a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Západoslovenská distribučná

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Západoslovenská distribučná

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná

Syndikovať obsah