The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens.
Cialis Daily

Iné úradné dokumenty

Záverečný účet 2015

Záverečný účet 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Zmluva - audit

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dobrovoľnej požiarnej ochrane

Zmluva o dobrovoľnej požiarnej ochrane

Dodávateľské faktúry k 6.5.2016

Dodávateľské faktúry k 6.5.2016

Zmluva o budúcej zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov

Zmluva o budúcej zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov

Zmluva o odbere olejov

Zmluva o odbere a odvoze použitých jedlých potravinárskych olejov 1/2016.

Zmluva na odber a odvoz kuchynského odpadu

Zmluva na odber a odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín 4/2016.

Dodávateľské faktúry k 23.3.2016

Dodávateľské faktúry k 23.3.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Kršteňany 2015 - 2022

Syndikovať obsah