.
Diflucan

Iné úradné dokumenty

Zmluva o dielo - Kamerový systém

Zmluva o dielo - Stop výtržníctvu a kriminalite pomocou kamerového systému v obci Veľké Kršteňany

Dodatky TSM

Dodatky TSM

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Veľké Kršteňany na rok 2016.

Digestát

Odpoveď: Namerané znečisťovanie ovzdušia a obťažovanie obyvateľov obce Veľké Kršteňany

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Kršteňany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Kalendár zvozu separovaného odpadu 2015

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2015, Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť

Syndikovať obsah