Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account.
Propecia Generic Finasteride

Iné úradné dokumenty

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 – v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka Urbár, Prídelová

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia pozemkových spoločenstiev Urbár a Prídelová.

Dodávateľské faktúry k 31.12.2015

Dodávateľské faktúry k 31.12.2015

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil

Zmluva o dielo - Kamerový systém

Zmluva o dielo - Stop výtržníctvu a kriminalite pomocou kamerového systému v obci Veľké Kršteňany

Dodatky TSM

Dodatky TSM

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Veľké Kršteňany na rok 2016.

Digestát

Odpoveď: Namerané znečisťovanie ovzdušia a obťažovanie obyvateľov obce Veľké Kršteňany

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Syndikovať obsah