Payday Loans California.
25mg Viagra

Iné úradné dokumenty

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil

Zmluva o dielo - Kamerový systém

Zmluva o dielo - Stop výtržníctvu a kriminalite pomocou kamerového systému v obci Veľké Kršteňany

Dodatky TSM

Dodatky TSM

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Veľké Kršteňany na rok 2016.

Digestát

Odpoveď: Namerané znečisťovanie ovzdušia a obťažovanie obyvateľov obce Veľké Kršteňany

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Kršteňany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Syndikovať obsah