Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Buy Propecia Cheap

Iné úradné dokumenty

Zmluva - Zhotovenie rozvojového dokumentu obce

Zmluva o dielo č. 15/020 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce - programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022.

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 22.6.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Uznesenie 20.05.2015

Uznesenie 20.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Uznesenia a zápisnice 2015

Uznesenia a zápisnice 2015

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015.

Dodávateľské faktúry k 14.10.2014

Dodávateľské faktúry k 14.10.2014

Syndikovať obsah