There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Ventolin

Iné úradné dokumenty

Kalendár zvozu separovaného odpadu 2015

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2015, Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť

Zmluva - Zhotovenie rozvojového dokumentu obce

Zmluva o dielo č. 15/020 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce - programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022.

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 22.6.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Uznesenie 20.05.2015

Uznesenie 20.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Uznesenia a zápisnice 2015

Uznesenia a zápisnice 2015

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015.

Syndikovať obsah