short term loans .
Priligy

Iné úradné dokumenty

Uznesenia a zápisnice 2015

Uznesenia a zápisnice 2015

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Kúpna zmluva parcela č. 292/3 a 292/4

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015.

Dodávateľské faktúry k 14.10.2014

Dodávateľské faktúry k 14.10.2014

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Dodávateľské faktúry k 9.9.2014

Dodávateľské faktúry k 9.9.2014

Dodávateľské faktúry k 7.7.2014

Dodávateľské faktúry k 7.7.2014

Zasadnutie zhromaždenia Urbár a Prídelová Veľké Kršteňany

Výbory Urbár a Prídelová Veľké Kršteňany zvolávaju zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 28.6.2014 so začiatkom prezentácie od 14,00 a otvorenie o 14,30 hod. v Dome kultúry Veľké Kršteňany.

Dodávateľské faktúry k 3.6.2014

Dodávateľské faktúry k 3.6.2014

Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014.

Syndikovať obsah