cash advance .
Deltasone

Uznesenia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA zo 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

UZNESENIA zo 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

Uznesenie č. 10 až 18

UZNESENIA zo 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

UZNESENIA zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch
konaného dňa 17.8.2017

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Krsteňanoch konaného dňa 3.11.2016

Syndikovať obsah