payday loan .
Propecia Cheapest Price

Uznesenia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA zo 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

UZNESENIA zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017

UZNESENIA - zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch
konaného dňa 17.8.2017

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Krsteňanoch konaného dňa 3.11.2016

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.8.2016

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch
konaného dňa 24.6.2016

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Syndikovať obsah